close

Toekomstbestendige projectontwikkeling

KHV Architecten heeft meer dan ruime ervaring in het ontwerpen voor toekomstbestendige projectontwikkeling van woningen. De definitie van wonen is heel ruim en divers. Als wij ergens dag en nacht verblijven wordt er gewoond. Ook al is het een caravan, woonboot of een tiny house. Dat we in Nederland voornamelijk in degelijke, bakstenen huizen wonen komt door de rivierklei die we van oudsher voorhanden hadden om stenen te bakken. In landen met veel bosbouw worden houten huizen gebouwd en in berggebieden werd overvloedig natuursteen toegepast.

baksteen

Voorbeeld van 7 bakstenen parkvilla's in het groen van Groot-Emiclaer in Amersfoort

We willen allemaal plezierig wonen in mooie woonbuurten. En in de praktijk het liefst in baksteen zoals we het gewend zijn. Voor ontwikkelaars, architecten én bouwers de schone taak gezamenlijk te zoeken naar vernieuwde manieren van bouwen en wonen. Bouwen met herbruikbare grondstoffen en zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. We willen immers voor hen die na ons komen ook een gezond leefklimaat achterlaten. Dat betekent dat we zorgvuldig en doordacht moeten omgaan met materiaal en moeten zoeken naar installaties die niet vervuilen. In het kader van circulariteit ligt er een uitdaging om meer gebruik te gaan maken van hout, een volledig hernieuwbare grondstof. Daarnaast wordt er bij de bouw van houten huizen veel minder CO2 uitgestoten. De documentaire Houtbouwers van VPRO Tegenlicht laat op een inspirerende manier zien wat er allemaal mogelijk is.  We moeten ermee aan de slag. Het gewoon gaan doen.

Hout

Voorbeeld van een schuurwoning uitgevoerd in houtskelet met een houten gevel op een erf in Nagele

Naast dit alles willen we een hoogstaande en houdbare architectuur realiseren. Een ontwikkelende partij wil net als de architect een mooi resultaat. Mooie projecten verkopen en zijn visitekaartjes in het verwerven van nieuwe projectlocaties. Tegelijkertijd moet er een financieel gezond eindresultaat behaald wordt. Dat vergt van ons een coöperatieve opstelling en creativiteit om binnen de budgettaire kaders het best denkbare resultaat te ontwerpen. Centraal staat de vraag: hoe halen we het beste naar boven op de aangewezen locatie? Het is goed om daarover de discussie te voeren om de mogelijkheden te verkennen in de ontwerpfase. Vertrekpunt is programmering in relatie tot functionaliteit en beleving.

hoogstaand

Voorbeeld van binnenstedelijk ontwikkeling de Irishof in Zwolle, een toonbeeld van hoogstaande en houdbare architectuur

Ontwikkeling van projecten vraagt om ontwerpen op projectniveau in plaats van woningniveau. Als verschillende bouwdelen in samenhang met elkaar worden ontworpen levert dit evenwichtige en herkenbare woonbuurten op. In samenspel met de variatie in doelgroepen, een natuurlijke omgeving met gezamenlijk gebruiksfuncties in de buitenruimte zal dit leiden tot een plezierige woonomgeving met buurtverbinding en een eigen identiteit.

Beeldkwaliteit

Voorbeeld van mee-ontworpen tuinmuur/erfafscheiding in een project in Stadshagen in Zwolle. Dit levert een enorme bijdrage aan de beeldkwaliteit

Voor behoud van beeldkwaliteit is het daarbij belangrijk na te denken wat bewoners zouden doen bij praktisch gebruik. Denk daarbij aan vuilcontainers die bij rijenwoning al snel bij de voordeur komen te staan omdat dat de kortste weg is naar de ophaalplek. Of aan onontkoombare voorzieningen zoals een zonnescherm of installaties aan gevels. Het is beter hierop te anticiperen en collectief voorzieningen te treffen. Dat geldt ook voor het mee-ontwerpen van de naar de openbare ruimte gelegen erfafscheidingen. Dat geeft een woonbuurt extra kwaliteit.