close

Circulariteit begint met circulair ontwerpen

Circulariteit begint met circulair ontwerpen. Bij KHV Architecten streven naar circulariteit in onze ontwerpen. Een circulaire wereld is een mooiere wereld. Wat is er mooier dan een wereld waarin er geen afval meer bestaat en waarin waardevolle grondstoffen niet langer worden verspild? Voor ons is dit de belangrijkste reden om de circulaire ambitie van de BNA volledig te omarmen en hier als team de schouders onder te zetten. Sinds een aantal jaar hebben we circulariteit daarom tot een van de speerpunten gemaakt in onze ontwerpprocessen. Dat begon in 2019 met het onderschrijven van het BNA manifest en het volgen van de leergang circulair bouwen.

Hergebruik

Spanten in gesloopte schuur die een nieuw leven krijgen in het circulaire strandpaviljoen

Circulair ontwerpen in de praktijk

Kennis en ervaring doen we verder het liefst op in de praktijk. In een project. Hoe ver je als architect kunt gaan in je circulaire ambitie is vaak grotendeels afhankelijk van je opdrachtgever. Staat die er voor open? Weet die waar het over gaat? We merken dat het bewustzijn groeit, maar tegelijkertijd is er ook nog zo veel onbekend. Om die reden is een belangrijke eerste taak dat bewustzijn te bevorderen. Daadwerkelijk circulair bouwen vraagt een andere procesaanpak. Als je bijvoorbeeld echt serieus aan de slag wil met hergebruik van materialen, dan moet je een bepaalde vrijheid in je vorm houden. Vervolgens ga je eerst op zoek naar wat voor handen is en daarna ontwerp je pas verder.

Ons meest recente circulaire project in ontwikkeling is bijvoorbeeld een klein strandpaviljoen. Het gewenste beeld is afgeleid van een kas. In samenspraak met de opdrachtgever hebben we een eerste vorm vastgelegd. Vervolgens zijn we gaan zoeken naar materialen. Allereerst voor de constructie. Daarvoor hebben we gebruikte houten spanten gevonden. Spanten die al een leven achter zich hebben in een schuur. Na een constructieve quickscan hebben we ze geïmplementeerd in het ontwerp en heeft de opdrachtgever ze aangeschaft. Daar is wel wat lef voor nodig. Je moet niet bang zijn om je nek uit te steken. De komende maanden gaan we het project stap voor stap verder uitwerken door geschikte hergebruikte materialen in te passen. Nieuwe materialen willen we tot een minimum beperken.

Circulair

Schetsimpressie circulair strandpaviljoen

Circulariteit in de keten

Naast hard core circulair bouwen zijn er nog veel tussenvormen denkbaar. De hele sector is met het onderwerp bezig. Een andere interessante invalshoek is meer traditioneel. In hoeverre kun je bijvoorbeeld een traditionele woning circulair maken door te kiezen voor een alternatief materiaal.

Benieuwd naar onze ervaringen? Houd onze Linkedin en website in de gaten voor updates.