close

Ontwerpen flexibele schoolgebouwen

KHV heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen van flexibele schoolgebouwen. Als architect ontwerpen wij gebouwen die scholen helpen uit te blinken in hun onderwijs. Leidend in onze aanpak is het ‘Kwaliteitskader Huisvesting’ van Ruimte OK. Hierin wordt de kern van de opgave mooi samengevat: “Huisvesting is één van de middelen die scholen tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen.” Wat je als architect bedenkt in architectuur, functionaliteit, techniek en duurzaamheid moet dat vertrekpunt voor ogen houden. Verder begint een ontwerp voor een school voor ons met de visie op onderwijs. Dat geeft aanknopingspunten voor oplossingen die naadloos aansluiten bij het onderwijs.

Flexibel

Centraal leerplein MFA Warande in Lelystad

Flexibele schoolgebouwen zijn open

In het ontwerpen van flexibele schoolgebouwen zijn we vaak aan het doseren met transparantie en openheid. Voor het ontwerp van MFA Warande was de vraag om groepsruimtes te ontwerpen voor zes groepen. Omdat leerkrachten hier flexibel werken, ingestoken op ieders kwaliteiten, en geregeld elkaars groep overnemen was overzicht hier essentieel. Daarom is gewerkt met halfhoge room dividers en is de transparante concentratieruimte in het hart van de groepsruimte gelegd. Bij een andere school, CBS Op de Wieken, hebben we gewerkt met klaslokalen, maar deze zijn allemaal rond het multifunctionele leerplein georganiseerd om deze ruimte ook goed in te kunnen zetten in het onderwijs. Op die manier ontwerpen wij afgestemd op de onderwijsvisie van de school.

Licht

Multifunctioneel leerplein CBS Op de Wieken

Ontwerpen met transparantie, licht en rust

Verbindende elementen zijn transparantie, licht en rust. Die rust zoeken we ook in het interieur dat wij ontwerpen. Het moet een verlengstuk zijn voor het onderwijs en dit goed faciliteren. Kleurkeuzes zijn er op gefocust om rust te creëren. Daarnaast wordt in het interieur ook het activiteitgericht werken gefaciliteerd. Door rond de klaslokalen plekken te creëren waar kinderen zelfstandig of in groepjes kunnen werken ondersteunt het gebouw de leerkrachten in de onderwijsaanpak. Verder vinden we het ook belangrijk dat het interieur een veilige en warme sfeer schept. In de activiteitgerichte aanpak is helderheid en overzichtelijkheid in de indeling van het gebouw belangrijk. De leerkracht wil vanuit het lokaal goed zicht hebben op kinderen die individueel aan het werk zijn. Dit stimuleert ook de interactie tussen de leerkrachten. Bij grotere scholen kun je die overzichtelijkheid versterken door met meerdere leerpleinen te werken. Op die manier houdt je de schaal behapbaar. Dit hebben wij bijvoorbeeld bij de uitbreiding van de Albert Schweitzerschool in Emmeloord gedaan.

 

“Verbindende elementen zijn transparantie, licht en rust.”

 

Goed luisteren

In het ontwerpproces is het van essentieel belang om met de gebruikers in gesprek te gaan en goed te luisteren naar wat zij nodig hebben in een schoolgebouw. Leerkrachten en schooldirecteuren weten vaak door hun ervaring heel goed wat wel en wat niet werkt. Dat geldt ook voor de installatietechniek. Het moet logisch, makkelijk en begrijpelijk zijn. Hoewel de bal in deze vaak bij de installatieadviseur ligt, blijven we hierin wel kritisch meedenken.