close
Publieke gebouwen Werken

Renovatie en herinrichting gemeentehuis Zeewolde

KHV architecten heeft voor de gemeente Zeewolde een ontwerp gemaakt voor renovatie en herinrichting van het gemeentehuis met beperkt budget. In 2014 werd een architectenselectie gewonnen en werd aangevangen met de ontwerpopgave. De opdracht besloeg het gehele proces van voorlopig ontwerp tot en met oplevering. Het budget in Zeewolde was vanwege een bijzonder sobere opdracht van de gemeenteraad beperkt. Dit maakte dat wij een goede afweging moesten maken tussen hergebruik van bestaande structuur en vernieuwing.

Een gemeentehuis met gedoseerde openheid

 

Binnen de gemeentelijke organisatie leefde de wens om niet al te grote open werkruimtes te creëren. Wij hebben een mooie balans gevonden door de overlegruimtes in het midden van het gebouw te handhaven en op de uiteinden van de vleugels enkele kantoorunits in tact te laten en te gebruiken als overlegruimtes. Hierdoor wordt de open ruimte op enkele plekken gebroken waardoor zij een zekere geborgenheid behouden. In de bestaande wanden zijn sparingen gemaakt en hierin is glas toegevoegd.

Met verschillende kleurencombinaties wordt herkenbaarheid per afdeling gecreëerd en sfeer gebracht in een betrekkelijk steriel gebouw. Aangezien het budget voor nieuw meubilair en maatwerk beperkt was is een belangrijke rol weggelegd voor de vloerbedekking in de kantoorruimtes om warmte en sfeer te brengen.

Harm Korfker Harm Korfker (0527) 699999 harm.korfker@khva.nl Stel je vraag
Deel project