close
Onderwijs

Uitbreiding en renovatie basisschool Albert Schweitzer in Emmeloord

KHV architecten heeft voor Aves een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding en renovatie van basisschool Albert Schweitzer in Emmeloord. Uitgangspunt in het ontwerp was dat we het gebouw van twee zijden aangepakt hebben. Aan de zijde van het fietspad, waar woningen er vrij dicht op zitten, hebben we het beeld zo min mogelijk willen verstoren. Daar is de uitbreiding in architectuur een voortzetting van het beeld zoals men dat al kent. Aan de pleinzijde hebben we met de ingreep de leesbaarheid van het gebouw vergroot.

Meer samenhang en warmte

 

Er was in de bestaande situatie nog wel eens verwarring over waar men zich moest melden. Logisch is bij scholen dat de entreezijde aan de kant ligt met het plein en de parkeervoorziening. Dit was bij de Albert Schweitzerschool niet het geval. Door de uitbreiding in twee lagen op te nemen en een goede herkenbare hoofdentree te maken aan het plein ontstaat die duidelijkheid wel. De schaal van de school komt in de twee lagen ook beter tot uitdrukking. Met de vernieuwing ontstaat op het plein zelf een eigentijdsere uitstraling. Deze gaat ook een samenspel aan met de gevel van de gymzaal die we eerder al renoveerden en verduurzaamden.

Samenhang

 

De nieuwe gevel maakt gebruik van de karakteristieken van de bestaande architectuur maar zorgt samen met de gymzaal voor meer samenhang, meer warmte en een eigentijdse uitstraling. Door ook het plein opnieuw in te richten wordt het eigentijdse beeld versterkt.

Een helder en leesbaar gebouw

 

Aan de binnenzijde hebben we als onderdeel van de renovatie het gebouw helderder en leesbaarder gemaakt. Eerder was er sprake van een aaneenschakeling van gangen. Hierdoor was het moeilijk je te oriënteren. De nieuwe indeling wordt gekenmerkt door drie leerpleinen. Een plein voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Deze leerpleinen worden door heldere rechte lijnen met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat er overzicht en herkenning.

“De leerpleinen worden door heldere rechte lijnen met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat er overzicht en herkenning.”

Een licht en overzichtelijk gebouw

 

Omdat er in steeds meer lesprogramma’s groepsoverstijgend wordt gewerkt en ook algemene ruimten als lesruimte worden ingezet, hebben we extra ingrepen gedaan om de transparantie tussen lokalen en de algemene ruimten te vergroten. Een licht en overzichtelijk gebouw is het gevolg.

De uitbreiding en renovatie van basisschool Albert Schweitzer in Emmeloord is een voorbeeld van hoe een gebouw – zonder alles aan te moeten pakken – enorm geoptimaliseerd kan worden.

Harm Korfker Harm Korfker (0527) 699999 harm.korfker@khva.nl Stel je vraag
Deel project