close
Onderwijs

KDV Espelerweg in Emmeloord

De voormalige polderboerderij op deze locatie staat al jaren leeg, terwijl de omliggende akkers geleidelijk worden ingevuld met nieuwbouwplannen van Emmelhage. Binnen Emmelhage is beperkt ruimte voor een voorzieningen zoals een kinderdagverblijf. Zo werd het initiatief genomen om op deze centrale locatie aan de Espelerweg een kinderdagverblijf gecombineerd met buitenschoolse opvang te ontwerpen.

 

“Een centrale locatie voor een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang”

Oude situatie

Van boerenbedrijf tot kinderdagverblijf

 

De oorspronkelijke schuren zijn al verdwenen, maar de karakteristieke woonboerderij met achterhuis bleef de polderkavel markeren, omringd door de bomensingel. De woonboerderij is ondertussen gesloopt en wordt nieuw gebouwd. Het silhouet en de gevelopeningen worden hierin overgenomen en vormen het startpunt voor het verdere ontwerp. Zo komt de verbijzonderde en verhoogde entree voor hoge voertuigen terug in het nieuwe ontwerp en vormt het de hoofdentree van het kinderdagverblijf.

 

“De karakteristieke woonboerderij met achterhuis bleef de polderkavel markeren”

 

Monoliet schuurvolume

 

Omdat de bestaande boerderij niet voldoende ruimte biedt, is er een tweede volume ontworpen. Dit volume vormt de schuur van het ensemble, op een duidelijk eigentijdse wijze. De monolithische, ingetogen vorm laat de oorspronkelijke boerderij spreken. Geïnspireerd op de Scandinavische schuren wordt het duidelijk dat het hier gaat om een nieuwe functie met een nieuwe typologie.

De vierkante ramen uit de oude boerderij komen met een speelse compositie terug in het nieuwe schuurvolume. Opvallend is daarbij de kleur: bewust is gekozen voor de Noors rode kleur, passend bij de kindgerichte functie. De diagonale lijn over de gevel brengt het gebouw naar een schaal meer passend bij de woonboerderij en refereert naar het silhouet van een werktuigenberging. De lijn ontstaat door het toepassen van lamellen, de schaduwwerking zorgt tevens voor de expressie van het volume.

Referentie transparante verbinding - Barkow Leibinger Architects

Verbindend binnenplein

 

Het volume van de woonboerderij wordt verbonden met het schuurvolume door een lichtstraat. Deze zone zorgt met vides voor overzicht tussen de verdiepingen en heeft zicht op alle groepen. Samen met de speelpleinen en de buitenverbinding is dit het hart van het kinderdagverblijf.

 

“Een transparante lichtstraat verbindt het volume met de woonboerderij en vormt het hart van het kinderdagverblijf”

Versterken van het polderlandschap

 

De bomensingel is een belangrijke en kenmerkende structuur in de polder, zo ook hier. In samenwerking met Anno2000 is er een plan gemaakt voor de landschappelijke inrichting: van speellandschap tot de verbinding met het omliggende landschap. Door de erfsingel terug te brengen naar het oorspronkelijke karakter met een boomlaag, struiklaag en kruidenlaag zal de singel zorgen voor beslotenheid naar de omgeving en het karakter behouden als boerenerf. Het speelplein is geïnspireerd op het karakter van een boerenerf. Dit zorgt niet alleen voor een uitdagende omgeving voor kinderen, de grote hoeveelheid groen zorgt er tevens voor dat er met wadi’s regenwater op eigen terrein opgevangen kan worden.

 

Referentie speelplein - ANNO2000

Status:
In ontwikkeling

Landschapsontwerp:
Anno2000

Artist impressions:
KHV Architecten

Harm Korfker Harm Korfker 0527-699999 harm.korfker@khva.nl Stel je vraag
Deel project