close

Expertise renoveren en herinrichten gemeentehuizen

In complexe vraagstukken als het renoveren en herinrichten van gemeentehuizen en andere publieke gebouwen voelen wij ons thuis. De combinatie van dienstbaar ontwerpen, bouwkundig vernuft, een bestuurlijk krachtspel en een gastvrije overheid maken deze opgaves tot interessante vraagstukken waarin we de afgelopen tien jaar ruime ervaring hebben opgedaan.

Sober & doelmatig

Bij de herinrichting hergebruikten wij oude gispenstoeltjes die al 40 jaar dienst erop hadden zitten. Door ze te renoveren en opnieuw te stofferen zijn ze als nieuw. Een goed voorbeeld van sober en doelmatig inrichten en daarnaast circulair.

Sobere en doelmatige gemeentehuizen

Bij het renoveren en herinrichting van gemeentehuizen gaat het altijd om gemeenschapsgeld. Daarom draag je als architect extra verantwoordelijkheid in de doelmatigheid van je ontwerp. Een ontwerp moet voldoende statuur uitstralen om passend te zijn als raadhuis, maar daarnaast sober zijn om rekenschap te geven van goed rentmeesterschap. Op die manier helpen wij bestuurders om draagvlak te creëren voor de plannen.

Openheid in balans

Een informele werkplek en afgesloten projectwerkplek naast elkaar zoals toegepast bij de renovatie en herinrichting van gemeentehuis Putten

Herinrichten om te ontmoeten

De inrichting van de werkvloer moet een gemeentehuis een plek maken waar medewerkers worden uitgedaagd en prettig kunnen samenwerken. Door de Coronacrisis is thuiswerken nog meer ingeburgerd dan voorheen. Hierdoor ligt het accent op kantoor nog meer op ontmoeting en samenwerken. “Het kantoor heeft als fysieke ontmoetingsplaats en voor het groepsgevoel een belangrijke functie. Mensen hebben behoefte aan een plek om collega’s te zien. Een plek voor toevallige gesprekken bij de koffieautomaat en een plek voor werk, gescheiden van hun privé”, aldus hoogleraar Frederik Anseel in Trouw.

Bij de indeling van de werkvloer moet daarbij een goede balans zijn tussen openheid en beslotenheid. Geen grote open kantoortuinen, maar een goede combinatie tussen afgesloten projectwerkplekken, spreekruimtes en concentratieplekken afgewisseld met open plekken voor werk dat gedijt bij reuring en voor informeel overleg. Door die goede mix faciliteert de werkomgeving het werkproces en gaat een organisatie floreren.

Moderniseren

Bovenstaande foto toont de oude en nieuwe entreegevel zoals we deze ontworpen hebben voor de renovatie van gemeentehuis Putten

Renovatie in architectuur, bouwtechniek én interieur

In ons werk komen wij vanuit de architectuur tot een goede herstructurering en modernisering van het gebouw. Vanuit de interieurarchitectuur brengen we identiteit en sfeer, en scheppen we een prettig werkklimaat. Met onze rijke bouwkundige kennis zorgen wij dat de verbouw ook zorgvuldig uitgewerkt wordt, de bouwfysica de goede aandacht krijgt en begeleiden wij het uitvoeringsproces tot oplevering. Het is die combinatie van disciplines die tot succesvolle projecten leidt. Voor de gemeente Putten ontwierpen wij een volledige renovatie van de gevel. Bekijk het project hier.