close
Wonen projectmatig

8 gezinswoningen en starterswoningen in Ens

KHV architecten heeft voor Bouw Totaal een ontwerp gemaakt voor 8 gezinswoningen en starterswoningen in de nieuwbouwwijk van Ens. We zijn voor het ontwerp van dit project op zoek gegaan naar aanknopingspunten in de (nog te vormen) omgeving. Het karakter van de aansluitingen is duidelijk anders. Op de ene hoek zijn parkeerplaatsen bedacht en komt de voetganger dichtbij de gevel. Hier reageren wij op door de gevel door te laten zakken, zodat de hoogte beperkt wordt en er een prettige kleinschaligheid ontstaat. Aan de andere zijde grenst het volume aan een groot grasveld. Hier laten we de woning meer oprijzen en is de oriëntatie van de kaprichting op de ruimte gericht. Het midden van de twee blokken is het eindpunt van een groene as, die in het plan is opgenomen. Met een accentvlak reageren wij hierop. Hierdoor voegen de volumes zich op een mooie manier in de stedenbouwkundige context.

Een aanwinst in de nieuwe wijk

 

Om te zorgen voor een bepaalde mate van samenhang met de omliggende bebouwing hebben we gekozen voor een bakstenen gevel met een pannendak. De goot is nadrukkelijk vormgegeven en vormt de doorgaande lijn in het ontwerp. Dit versterkt de zeggingskracht. Opvallend in de reeds aanwezige nieuwbouw zijn de witte accenten die zorgen voor een frisse en verzorgde aanblik van de wijk. Dit principe pakken we op door met keimwerk een accent te maken in de gevel. In combinatie met een sterk genuanceerde baksteen en een donkere (zwart/grijze) keramische dakpan zorgt dit voor een nieuwe frisse verschijning. Zo vormt plan een aanwinst in de nieuwe wijk.

 

Het keimwerk accent zorgt in combinatie met een sterk genuanceerde baksteen en de donkere keramische dakpan voor een nieuwe frisse verschijning.

Gezinswoningen en starterswoningen die inspelen op woonbehoeftes

 

Ondanks de overeenkomsten, is de hoofdopzet van de woningen voor de beide rijen verschillend. De kavelvorm maakt dat de kavels van de linker woningen kleiner zijn. Deze beperktere maat creëert een mooi uitgangspunt om ons met deze linker rij te richten op starters. De rechter rij met woningen is ontworpen als complete starters-gezinswoningen. De kavels zijn groter en de woningen zijn daarmee ook een slag ruimer in de basis. Dit maakt dat het plan goed inspeelt op de verschillende woonbehoeftes in de markt. We hebben aanbod voor zowel de onderkant van de starters- en gezinsmarkt als voor de categorie daarboven.

Harm Korfker Harm Korfker (0527) 699999 harm.korfker@khva.nl Stel je vraag
Deel project