close
Erfgoed Publieke gebouwen

Herbestemming erfgoed voor brandweerkazerne en harmonie Ootmarsum

KHV Architecten heeft voor de gemeente Dinkelland een ontwerp gemaakt voor de herbestemming van cultureel erfgoed. Het plan biedt onderdakaan onder andere een brandweerkazerne en de harmonie in de voormalige Damastfabriek. Deze voormalige textielfabriek in Ootmarsum maakte deel uit van de florerende Twentse textielindustrie. In de eerste helft van de vorige eeuw en de nadagen van de Tweede Wereldoorlog beleefde de textielindustrie zijn hoogtijdagen en leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.

Aanvankelijk kocht de gemeente het object aan voor sloop en nieuwbouw van de brandweerkazerne in combinatie met woningen. Nader onderzoek van het Oversticht wees echter uit dat de fabriek grote bouwhistorische en cultuurhistorische waarde heeft. Zodoende is gekozen voor herbestemming en is het erfgoed aangemerkt als gemeentelijk monument.

Luchtfoto Damastfabriek Ootmarsum

Een nieuw onderdak voor de brandweerkazerne en de harmonie

 

Om de cultuurhistorische waarde van het monument te behouden is de nieuwe invulling aangemerkt als los interieur. De oorspronkelijke constructie van de unieke betonnen boogspanten met schaaldaken blijft daardoor goed herkenbaar. Daarnaast is een latere aanbouw verwijderd eveneens om de oorspronkelijk vorm en constructie weer zichtbaar te maken. Door herbestemming wordt nu onderdak geboden aan de brandweer, de politie, de plaatselijke harmonie en enkele commerciële functies.

“In de eerste helft van de vorige eeuw beleefde de textielindustrie zijn hoogtijdagen en leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.”

Herbestemming erfgoed met zorgvuldige inpassing

 

Om te zorgen voor een prettig gebruik zijn er akoestische maatregelen genomen. Uiteraard zijn deze ingepast zonder de monumentale waarden geweld aan te doen.

Deze transformatie is mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsprogramma ‘Reanimatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed Overijssel’. Op de website herbestemming.nu is de case verder uitgewerkt.

De herbestemming van de voormalige Damastfabriek in Ootmarsum voor de brandweerkazerne en de harmonie is een een toonbeeld voor behoud van cultureel erfgoed.

 

Henk de Velde Henk de Velde (038) 3326286 info@khva.nl Stel je vraag
Deel project