close

MFC De Finne Beetsterzwaag

Enkele weken geleden presenteerden wij onze ontwerpvisie voor de nieuwbouw van MFC De Finne in het prachtige dorp Beetsterzwaag. Onze visie werd als beste beoordeeld!

Beetsterzwaag ligt in een uniek eeuwenoud parklandschap, dat zijn oorsprong vindt bij de rijke boeren en Friese adel. Wanneer je vanuit het landschap het dorp binnenkomt, is deze statige en rijke architectuur nog steeds voelbaar. De combinatie van de architectonische en landschappelijke kwaliteiten heeft voor ons het uitgangspunt gevormd voor het ontwerp. De nieuwe MFC  zal verrijzen op de locatie van de huidige voetbalkantine en zal op een veelzijdige manier ruimte bieden aan de basisschool, kinderopvang en de voetbalkantine. We kijken uit naar de verdere ontwikkeling van het proces in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers.

GEWONNEN!