close

Korfker en De Velde gaan samen verder als KHV Architecten

Korfker Architecten uit Emmeloord en De Velde Architecten uit Kampen gaan samen verder als KHV Architecten. Beide bureaus werken al zo’n 4 jaar intensief samen en deze fusie is dan ook een logische vervolgstap.

Nieuws

In 2014 raakten Gerben ter Horst en Harm Korfker van Korfker Architecten voor het eerst in gesprek met Henk de Velde. Het was in die tijd nog volop crisis in de architectuur. De komst van een medewerker van De Velde naar Korfker vormde een natuurlijk aanleiding om na te denken over samenwerking.

De Velde heeft als bureau een mooie geschiedenis en realiseerde in zijn ruim 30 jarig bestaan zeer uiteenlopende projecten. Van de transformatie van erfgoed tot moderne nieuwbouw. De focus ligt op het realiseren van zorgvuldig afgewogen architectuur, geplaatst in stedenbouwkundige, landschappelijke of historische context. Projectmatige woningbouw is echt een specialisme van De Velde. In de hoogtijdagen werkten er 14 mensen bij het bureau. In de crisis is het bureau gekrompen tot 4 man en heeft De Velde bewust de keuze gemaakt alleen verder te gaan en het tekenwerk buiten de deur te leggen. Sinds 2017 wordt dat gedaan door Korfker Architecten en is de basis gelegd voor de samenwerking die nu tot de fusie leidt.

Samenwerking

In 2017 werd de basis gelegd voor de samenwerking die nu tot de fusie leidt

Korfker Architecten was van oudsher gespecialiseerd in particuliere woningbouw en retail. Sinds het bureau in 2011 verder ging onder de leiding van Gerben ter Horst en Harm Korfker is het portfolio enorm gegroeid in de breedte en daarmee het bureau in omvang. Het team is 25 man/vrouw sterk en combineert architectuur, interieurarchitectuur met een degelijke bouwtechniek van initiatief tot en met oplevering. Kenmerkend is de enorme diversiteit aan werken. Korfker en Ter Horst zetten daar bewust op in. ‘Juist die breedte maakt ons crisisbestendig en houdt het werk continu uitdagend’, aldus Ter Horst. Een specialisme dat er uitspringt is de renovatie van gemeentehuizen. Daarin komen alle disciplines mooi samen. Zo werd recent het gemeentehuis van Putten helemaal vernieuwd en wordt momenteel gewerkt aan het gemeentehuis en theater van Ermelo.

In de voorbije jaren is uitgebreid gesproken over de kansen die een samengaan zouden bieden. Voor De Velde biedt de fusie aansluiting bij een solide bureau dat de continuïteit van zijn werk kan waarborgen. ‘Door samen te gaan geef ik ook richting mijn opdrachtgevers een helder signaal; het werk is in goede handen en ik heb een heel team achter me staan’, aldus De Velde. ‘Verder biedt de fusie mij een structuur waarin ik me meer kan focussen op het ontwerpen. Dat is waar mijn hart ligt en waar ik de komende jaren nog vol overgave in verder ga.’ Want aan stoppen denk De Velde nog niet.

Voor Ter Horst en Korfker biedt de fusie de kans om de naam nog verder te vestigen in de regio groot Zwolle en het portfolio nog verder te verrijken en te verbreden. ‘We geloven dat de combinatie van Henks rijke ervaring als architect en ons elan als groeiend, ambitieus bureau tot een synergie zal leiden die niet onopgemerkt zal blijven’, aldus Korfker.

KHV Architecten

Het team van KHV Architecten

Het nieuwe fusiebureau gaat KHV architecten heten. Een afkorting van Korfker, Ter Horst en De Velde, de namen van de eigenaren. Hiermee wordt echter ook een stap gezet naar een meer generieke naam. We hebben als bureau een ambitie die verder gaat dan wij het als vennoten kunnen brengen en daarom is het een logische stap om geleidelijk de persoonsnamen los te laten’, aldus Ter Horst. ‘Zie het als een uitnodiging aan talent om zich bij ons aan te sluiten en mee te bouwen aan onze missie.’

Beide bureaus vinden elkaar in het streven naar kwaliteit en aandacht voor de mens achter het gebouw. De wereld mooier maken, dat is de missie van KHV Architecten. Dat gaat over de gebouwen die het bureau ontwerpt. Het is de ambitie om gebouwen te ontwerpen die uitblinken. Maar het gaat net zo goed over het proces. ‘We vinden het enorm belangrijk om met plezier te werken aan onze projecten’, aldus De Velde, ‘en de praktijk leert dat dit begint met vertrouwen. Als een opdrachtgever merkt dat zijn project bij ons in goede handen is, groeit het vertrouwen en ontstaat een ontspannen sfeer waarin samenwerken leuk wordt.’

De voormannen zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het gecombineerde portfolio en ervaring van KHV Architecten zal weer nieuwe deuren openen om verder te bouwen aan onze missie. Aan ambitie geen gebrek.