close

Expertise kleinschalige stedenbouw

Een van onze expertises is kleinschalige stedenbouw. Dit zijn opgaves waarin wij ons thuis voelen. Hoe complexer de vraag hoe groter en mooier de uitdaging. Dat kan gaan om vervangende bebouwing omdat de gebruikersbehoefte veranderd is. Dat doen we uiteraard met respect voor wat waarde heeft. Het kan ook gaan om een object dat in slechte staat verkeert of onbruikbaar is voor een nieuwe gebruikerswens. Uit dit soort vraagstukken halen wij veel voldoening. Bij dit soort vraagstukken moet je nadenken over hoe aan te sluiten op bestaande waarden en hoe te komen tot een evenwichtige compositie waarin wensen functioneel zijn ondergebracht? De juiste maat en schaal bepalen het beste resultaat. Daarbij is eenvoud het vertrekpunt. Anderzijds durven we te confronteren en te prikkelen als dat bijdraagt aan extra gebruikers- en belevingswaarde.

Inbreiden

Woonzorgcomplex Talma op Urk - Een herbestemming van een voormalige PO schoollocatie naar een woon-zorgcomplex waarbij het nieuwe volume met zorg is ingepast in de bestaande omgeving

Kleinschalige stedenbouw in transformatie

Ook transformatie van gebouwen of gebouwcomplexen zijn waardevolle kansen en daarmee mooie vraagstukken. Er wordt nog te vaak gesloopt waar dat niet nodig is. Vanuit verantwoordelijkheidsbesef voor de wereld waarin we leven en die we doorgeven aan onze kinderen streven we naar het beperken van afvalstromen. Voordat een bestaand gebouw moet wijken voor nieuwbouw onderzoeken we eerst de mogelijkheden tot hergebruik. Daarbij gaan we een uitdaging niet uit de weg. Een mooi voorbeeld van zo’n transformatie is ons ontwerp voor de herbestemming van de voormalige RK kerk in Kraggenburg tot vijf woningen. Bekijk het project hier.

Transformatie

Transformatie voormalige RK Kerk Kraggenburg naar vijf kerkwoningen

Expertise nieuwe uitleggebieden

In nieuwe uitleggebieden streven wij naar een harmonieus woonmilieu waar groen, water en verkeersgebieden zorgvuldig en naadloos op elkaar aansluiten. Hierbij ontwerpen we klimaatadaptief zoals de VNG in haar ‘Handreiking over klimaatadaptief bouwen en inrichten’ voorschrijft. Hierdoor zorgen wij ervoor dat de woonomgeving beter is voorbereid op het veranderende klimaat in Nederland. Er wordt rekening gehouden met extreme regenval en door ruimte voor groen wordt de hittestress in de woonomgeving vermindert. Het gaat hier om het creëren van een leefomgeving waarin de mensen, die er gaan wonen en leven, zich prettig voelen. We streven naar een belevingswereld waarin mobiliteit, speelruimte en woongenot in balans zijn en waarin alle doelgroepen zich thuis zullen voelen.