close

Diensten: van haalbaarheidsonderzoek tot directievoering

Van haalbaarheidsonderzoek tot directievoering tijdens de bouw. Wij beheersen het planvormings- en bouwproces vanaf het prilste begin tot en met toezicht tijdens de uitvoering. Om u een indruk te geven van wat wij voor u kunnen betekenen zetten wij hier de diensten van KHV Architecten op een rij. Daarnaast ontwerpen wij ook het interieur van de gebouwen en woningen die we ontwerpen. De buitenkant is belangrijk, maar we besteden een groot deel van onze tijd binnen.

Haalbaarheid

Onderzoek inpassing woon-zorgcomplex op een voormalige basisschoollocatie nabij het oude dorp van Urk

Haalbaarheidsonderzoek

Een van onze diensten als KHV Architecten is een haalbaarheidsonderzoek. Stel: een oud schoolgebouw komt leeg te staan. Kan op dat kavel een zorgcentrum gehuisvest worden? Het theater en de muziekschool moeten bezuinigen. Kunnen we die niet onder één dak huisvesten door efficiënter gebruik te maken van de ruimte? Ons bedrijfspand moet gerenoveerd worden, maar we kunnen de investering niet in één keer opbrengen. Kan dat ook gefaseerd?

Het zijn zo maar een paar vragen die uitnodigen tot een haalbaarheidsonderzoek. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek kan onderzocht worden of een plan ruimtelijk, regeltechnisch, programmatisch, financieel en qua draagvlak haalbaar is. Wij onderzoeken de vraag en komen met een helder rapport dat alle ins en outs helder in beeld brengt. Een mooi voorbeeld is Woon-zorgcentrum de Hofstee op Urk waar wij begonnen met onderzoek naar het volume op de oude schoollocatie, midden in een bestaande woonwijk.

Locatieonderzoek

Een andere dienst is een locatieonderzoek. Als je bijvoorbeeld een nieuw huis of bedrijfspand wil bouwen begin je met het zoeken van een geschikte kavel. Maar strookt die kavel wel met je behoefte? Is een bestaande locatie aan te passen naar je wensen? Vragen waar je als opdrachtgever niet eenvoudig zelf een bevredigend antwoord op kunt geven, terwijl de investering die ermee gemoeid is daar wel om vraagt. Wij helpen je graag om het helder te krijgen, zodat je een onderbouwde beslissing kunt nemen.

Investeringsopzet

In het verlengde van deze diensten ligt de investeringsopzet. Stel: je huurt een pand en vraagt je af of een eigen nieuwbouw niet voordeliger zou zijn? Je overweegt een monumentaal pand aan te schaffen, maar wat gaat het kosten om het te renoveren?  Of, je hebt een oud bedrijfspand en staat voor de keuze te slopen en nieuw te bouwen of te renoveren. Wat is wijsheid? De haalbaarheid van een plan hangt voor een belangrijk deel samen met de financiën. Wij helpen je inzicht te krijgen in de kosten van de verschillende opties zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Ontwerp

Ontwerp circulair horecapaviljoen nabij natuurgebied

Ontwerp

De meeste essentiële dienst die wij als architect bieden is een ontwerp. De perfecte vertaling van jouw wensen/programma van eisen in een beeldend plan. Dat is in één zin het ontwerp. Wij geloven dat een goed ontwerp alleen kan ontstaan uit een vruchtbare wisselwerking tussen opdrachtgever en architect. Dat begint voor ons met luisteren. Luisteren is een combinatie van de juiste vragen stellen en je inleven in de opdrachtgever. Pas als wij jou en jouw ontwerpvraag begrijpen kunnen wij tot een goed ontwerp komen. Daarbij gaan we voor een ontwerp dat alle mogelijkheden benut die de situatie, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bieden.

 

Omgevingsvergunning

In het verlengde van het ontwerp verzorgen wij de aanvraag van de omgevingsvergunning met alles dat daarbij komt kijken. Wie tenslotte wil bouwen heeft een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag van deze vergunning maakt een integraal onderdeel uit van onze werkzaamheden. Wij hebben de kennis en kunde in huis om ervoor te zorgen dat dit proces tot vergunningverlening vlekkeloos én efficiënt verloopt. Dat gaat om het tekenwerk, de bouwbesluittoetsing, advies in brandveiligheid, het aansturen van de constructeur, het maken van BENG berekening (energieprestatie) en de MPG berekening (milieuprestatie).

Toezicht

Foto's uitvoering Kinderdagopvang Muiderduin Almere

Toezicht en directievoering

Het plan is klaar om uitgevoerd te worden en de prijs is bekend. Kortom: de bouw kan beginnen. Tijdens de bouw staan wij je ter zijde met onze kennis en ervaring. Voor de ene opdrachtgever betekent dit dat we alle zorgen uit handen nemen. Wij houden de planning in de gaten, controleren of het werk volgens afspraak wordt uitgevoerd en of de rekeningen betaalbaar gesteld kunnen worden. De andere opdrachtgever vindt het zelf leuk om het proces op de voet te volgen en geniet van de hectiek die daarbij hoort. In dat geval zijn wij beschikbaar als adviseur op de achtergrond. Er zijn ook opdrachtgever die willen dat we formeel toezicht houden. In dat geval zijn we meerdere keren per week op de bouw en controleren we continu de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Zo is ook de begeleiding van de bouw en directievoering maatwerk.

 

Neem contact op!

Met deze opsomming geven we een inkijkje in de diensten die wij verlenen van het haalbaarheidsonderzoek tot en met de uitvoering en directievoering. KHV Architecten helpt je graag verder als je op zoek bent naar een architect. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder.